Orddeling av cenato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cenato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-na-to

Siste orddelinger av dette språket