Orddeling av cenere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cenere? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-ne-re

Siste orddelinger av dette språket