Orddeling av cenobita

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cenobita? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-no-bi-ta

Siste orddelinger av dette språket