Orddeling av cenobitismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cenobitismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-no-bi-ti-smo

Siste orddelinger av dette språket