Orddeling av censire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet censire? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-si-re

Siste orddelinger av dette språket