Orddeling av censore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet censore? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-so-re

Siste orddelinger av dette språket