Orddeling av censorio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet censorio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-so-rio

Siste orddelinger av dette språket