Orddeling av centauro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centauro? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-tau-ro

Siste orddelinger av dette språket