Orddeling av centenne

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centenne? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-ten-ne

Siste orddelinger av dette språket