Orddeling av centesimale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centesimale? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cen-te-si-ma-le

Siste orddelinger av dette språket