Orddeling av centigrado

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centigrado? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cen-ti-gra-do

Siste orddelinger av dette språket