Orddeling av centigrammo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centigrammo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cen-ti-gram-mo

Siste orddelinger av dette språket