Orddeling av centimetro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centimetro? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cen-ti-me-tro

Siste orddelinger av dette språket