Orddeling av centometrista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centometrista? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cen-to-me-tri-sta

Siste orddelinger av dette språket