Orddeling av centralizzato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centralizzato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cen-tra-liz-za-to

Siste orddelinger av dette språket