Orddeling av centrato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centrato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-tra-to

Siste orddelinger av dette språket