Orddeling av centrifugato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centrifugato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cen-tri-fu-ga-to

Siste orddelinger av dette språket