Orddeling av centrifugazione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centrifugazione? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

cen-tri-fu-ga-zio-ne

Siste orddelinger av dette språket