Orddeling av centripeto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centripeto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cen-tri-pe-to

Siste orddelinger av dette språket