Orddeling av centrocampista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centrocampista? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cen-tro-cam-pi-sta

Siste orddelinger av dette språket