Orddeling av centrosinistra

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centrosinistra? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cen-tro-si-ni-stra

Siste orddelinger av dette språket