Orddeling av centrotavola

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centrotavola? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cen-tro-ta-vo-la

Siste orddelinger av dette språket