Orddeling av cerbottana

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cerbottana? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cer-bot-ta-na

Siste orddelinger av dette språket