Orddeling av cerebrospinale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cerebrospinale? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

ce-re-bro-spi-na-le

Siste orddelinger av dette språket