Orddeling av ceretta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ceretta? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-ret-ta

Siste orddelinger av dette språket