Orddeling av ceroso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ceroso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-ro-so

Siste orddelinger av dette språket