Orddeling av cerro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cerro? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cer-ro

Siste orddelinger av dette språket