Orddeling av certificare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet certificare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cer-ti-fi-ca-re

Siste orddelinger av dette språket