Orddeling av certo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet certo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cer-to

Siste orddelinger av dette språket