Orddeling av certosino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet certosino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cer-to-si-no

Siste orddelinger av dette språket