Orddeling av certuno

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet certuno? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cer-tu-no

Siste orddelinger av dette språket