Orddeling av cervato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cer-va-to

Siste orddelinger av dette språket