Orddeling av cervella

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervella? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cer-vel-la

Siste orddelinger av dette språket