Orddeling av cervelletto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervelletto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cer-vel-let-to

Siste orddelinger av dette språket