Orddeling av cervelliera

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervelliera? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cer-vel-lie-ra

Siste orddelinger av dette språket