Orddeling av cervellino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervellino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cer-vel-li-no

Siste orddelinger av dette språket