Orddeling av cervello

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervello? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cer-vel-lo

Siste orddelinger av dette språket