Orddeling av cervellone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervellone? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cer-vel-lo-ne

Siste orddelinger av dette språket