Orddeling av cervicale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervicale? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cer-vi-ca-le

Siste orddelinger av dette språket