Orddeling av cervide

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervide? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cer-vi-de

Siste orddelinger av dette språket