Orddeling av cerviere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cerviere? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cer-vie-re

Siste orddelinger av dette språket