Orddeling av cervino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cervino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cer-vi-no

Siste orddelinger av dette språket