Orddeling av cesare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cesare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-sa-re

Siste orddelinger av dette språket