Orddeling av cesellatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cesellatura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ce-sel-la-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket