Orddeling av cesenate

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cesenate? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-se-na-te

Siste orddelinger av dette språket