Orddeling av cessando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cessando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ces-san-do

Siste orddelinger av dette språket