Orddeling av cessionario

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cessionario? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ces-sio-na-rio

Siste orddelinger av dette språket