Orddeling av cestinare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cestinare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-sti-na-re

Siste orddelinger av dette språket