Orddeling av cestinato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cestinato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-sti-na-to

Siste orddelinger av dette språket