Orddeling av ceto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ceto? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ce-to

Siste orddelinger av dette språket